Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Välkommen

Välkommen till Vikens Samfällighets Förening

Bilden nedan visar Håtövikens norra spets. Den har gett oss namnet och är symbolen i vår logotype.

Spets viken

Det här är vår hemsida sedan september 2014. Tanken är att den skall ge information både till medlemmar, allmänhet, besökare och mäklare om vårt fina fritidsområde.

Hemsidan kommer också att gagna vårt styrelsearbete då vi där kan ha allehanda dokument samlade så att alla i styrelsen har ett forum för att samla och hitta fakta. Denna har dock enbart styrelsen tillgång till av naturliga själ.

Vikens samfällighetsförening registrerades i maj 1977 för att förvalta hamnområde och bryggor för Vikens SF och Insjöns TF, vägar, samt grönområde och vattentäkt m.m. I mars 1999 gjordes en stadgeändring där förvaltning av vägar ströks eftersom Håtöområdets vägförening övertog skötseln av vägarna inom Håtöområdet.

Kommunen har beslutat att Rådmansö, där Håtö ingår, är ett av de områden som på sikt skall bli ett boende med serviceutbud för ett permanentboende. Vatten och avlopp skall vara klart senast 2016.

 Du hittar mer fakta om Håtö med omgivningar via länkarna nedan.