Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Pumphus-Kontaktpersoner

Detta gäller endast vattnet som kommer från våra egna brunnar (ej det kommunal vattnet)

Om det inte kommer något vatten eller blir problem med vattnet på annat sätt kan ni kontakta någon av nedanstående personer.

De har nycklar till pumphusen vid Norrängshöjden samt på Sixten Schewens väg.

  •  Mats Perjons 070 215 0139
    • Calle Schevens väg 1