Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Pumphus-Kontaktpersoner

Detta gäller endast vattnet som kommer från våra egna brunnar (ej det kommunal vattnet)

Om det inte kommer något vatten eller blir problem med vattnet på annat sätt kan ni kontakta någon av nedanstående personer.

De har nycklar till pumphusen vid Norrängshöjden samt på Sixten Schewens väg.

  •  Roger Jeppson 070 303 1660
    • Norrängshöjden 1
  •  
  • Göran Fagerström  070 855 71 42
    • Rudvägen 6