Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Grönområde

Grönområde

Notera att all avverkning på allmänning kräver OK av styrelse eller grönområdesansvarig

Har du frågor om vårt grönområde eller städagar så kontaktar du Mats Perjons via gronomrade(at)vikenssf.se eller 070-2150139

Skogsbruksplan

Vår skogvårdsplan för Vikens grönområde

Vikens Skogbruksplan

Skogsstyrelsen tillägg till Vikens Skogsbruksplan

Gallring och röjning enligt Skogsbruksplanen genomfördes under 2018 för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden inom vårt naturområde. Som stöd till finansiering av skötseln, så har Vikens SF ansökt om EU bidrag. Skogsstyrelsen har beviljat vår ansökan om miljöinvestering för Sköta natur och kulturmiljö inom Vikens Samfällighet inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

 

 

 

 

 

Formell ansökan trädfällning på Vikens grönområde 

Ansökan

Flora

Vi har en fantastik flora på vår samfällighet. Läs lite mer om några av våra trädsorter i vår samfällighet:

Gran
Tall
En
Ek
Lind
Lönn
Ask
Asp (rikligt i hela området)
Klibbal (rikligt nära Maren)
Gråal
Vårtbjörk (vårtbjörk)
Sälg
Hassel (växer i buskform och ses rikligt nära vår vägar)

Trädgårdsvatten

Om du får krångel med vattentrycket kan du kontakta någon av de som har nycklar till våra pumpstationer. Se länken nedan.

Pumphusansvariga