Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Förtroendevalda

Styrelsen

Ordförande
Håkan Ebersjö                  ordforande(at)vikenssf.se                   076-0199114

Kassör
Yvonne Göstasdotter      kassor(at)vikenssf.se                            070-259 93 35

Sekreterare
Ulf Richenberg                 sekreterare(at)vikenssf.se                  070-298 60 25

Ledamot
Krister Löwenhielm          ledamot(at)vikenssf.se                        070-7430909

Suppleanter
Jane Thillander                jane.thilander@vikenssf.se                 076-512 92 75

Göran Fagerström           goran.fagerstrom@vikenssf.se            070-855 71 42

 

Övriga förtroendevalda

Grönområdesansvarig
Mats Perjons                    gronomrade(at)vikenssf.se                  070-2150139

Hamnförvaltare
Sven-Ove Löfgren         hamnforvaltare(at)vikenssf.se               073-5505581

Revisorer
Liselott Holgersson         revisor1(at)vikenssf.se                          073-6144580

Ewa Hedberg                   revisor2(at)vikenssf.se                          070-3506204

Revisorssuppleant
Thomas Ohlsson             revisorssuppleant1(at)vikenssf.se        076-7802804

Bo Åkerberg                    revisorssuppleant2(at)vikenssf.se        070-3502691

Valberedning (valberedningen(at)vikenssf.se)
Ulf Richenberg                valberedning1(at)vikenssf.se                070-2986025
Eva Andersson                valberedning2(at)vikenssf.se                070-9844105
Toon Vanhoenacker        valberedning3(at)vikenssf.se                070-4433842

Övrigt

Fiskevårsföreningen, Vikens representant
Kennet Öhlund                fiske(at)vikenssf.se                              076-853 96 02

Vägföreningen, Vikens representant

Björn Karlström             vagar(at)vikenssf.se                               073-622 51 67

Länk till Håtöområdets Vägförening