Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Förtroendevalda

Styrelsen

Ordförande
Håkan Enfors                  ordforande(at)vikenssf.se                 070-6960304

Kassör
Elin Ekblom                      kassor(at)vikenssf.se                           070-738 39 27

Sekreterare
Camilla Lögdström         sekreterare(at)vikenssf.se                  070-772 06 35

Ledamot
Håkan Ebersjö                  hakan.ebersjo(at)vikenssf.se                  076-0199114

Suppleanter
Jane Thillander                jane.thilander@vikenssf.se                  076-512 92 75
Jesper Lögdström           jesper.logdstrom@vikenssf.se               070-772 05 73

Övriga förtroendevalda

Grönområdesansvarig
Mats Perjons                    gronomrade(at)vikenssf.se                 070-2150139

Hamnförvaltare
Richard Algvere             hamnen@vikenssf.se                            073-3254079

Revisorer
Liselott Holgersson         revisor1(at)vikenssf.se                         073-6144580
Ewa Hedberg                   revisor2(at)vikenssf.se                         070-3506204

Revisorssuppleant
Thomas Ohlsson             revisorssuppleant1(at)vikenssf.se       076-7802804
Bo Åkerberg                    revisorssuppleant2(at)vikenssf.se       070-3502691

Valberedning (valberedningen(at)vikenssf.se)
Bodil Alexander                valberedning(at)vikenssf.se              070-931 32 08
Kristina Ekstrand              valberedning(at)vikenssf.se             070-260 09 66

Övrigt

Fiskevårsföreningen, Vikens representant
Kennet Öhlund                fiske(at)vikenssf.se                                 076-853 96 02

Vägföreningen, Vikens representant

Björn Karlström             vagar(at)vikenssf.se                                 073-622 51 67

Länk till Håtöområdets Vägförening