Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Förtroendevalda

Styrelsen

Ordförande
Håkan Ebersjö                  ordforande(at)vikenssf.se                  076-0199114

Kassör
Elin Ekblom                      kassor(at)vikenssf.se                           070-738 39 27

Sekreterare
Göran Fagerström          sekreterare(at)vikenssf.se                    070-855 71 42

Ledamot
Krister Löwenhielm          ledamot(at)vikenssf.se                        070-7430909

Suppleanter
Jane Thillander                jane.thilander@vikenssf.se                  076-512 92 75
Roger Jeppsson              roger.jeppsson@vikenssf.se                070-303 16 60

Övriga förtroendevalda

Grönområdesansvarig
Mats Perjons                    gronomrade(at)vikenssf.se                 070-2150139

Hamnförvaltare
Björn Hedberg               hamnforvaltare(at)vikenssf.se              070-5385886

Revisorer
Liselott Holgersson         revisor1(at)vikenssf.se                         073-6144580
Ewa Hedberg                   revisor2(at)vikenssf.se                         070-3506204

Revisorssuppleant
Thomas Ohlsson             revisorssuppleant1(at)vikenssf.se       076-7802804
Bo Åkerberg                    revisorssuppleant2(at)vikenssf.se       070-3502691

Valberedning (valberedningen(at)vikenssf.se)
Sven-Ove Löfgren          valberedning1(at)vikenssf.se                073-550 55 81
Camilla Lögdström               valberedning2(at)vikenssf.se         070-772 06 35
Toon Vanhoenacker        valberedning3(at)vikenssf.se              070-4433842

Övrigt

Fiskevårsföreningen, Vikens representant
Kennet Öhlund                fiske(at)vikenssf.se                                 076-853 96 02

Vägföreningen, Vikens representant

Björn Karlström             vagar(at)vikenssf.se                                 073-622 51 67

Länk till Håtöområdets Vägförening