Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Skogsarbetet klart

2018-05-08

Arbetet i skogen är nu slutfört

Skogen i vårt gemensamma grönområde är nu återställt till det skick som en gång var typiskt för ”Roslagens famn”. D v s en skog som domineras av ekar, hassel och lövträd. Många har visat sin uppskattning över det fina arbete och känsla för naturen som Nils Jallrud med sin skogsmaskin visat prov på. Vi har även haft tur med vädret med tanke på att det var tjäle i marken långt in i april. Visst finns det en del spår kvar från avverkningen, men naturen läker sig själv efter hand.

Det vi nu har är en massa travar med stockar längs vägarna samt stora rishögar i skogsområdena. Stockarna forslas bort relativt snart medan rishögarna kan komma att bli liggande kanske något år. De senare säljs efterhand som priset blir det rätta. Det är med andra ord en typ av ”spotmarknad”.

För oss återstår sedan att på städdagarna släpa bort och elda upp ris som ligger synligt från vägen.

Nils Jallrud med skogsmaskinen i sitt rätta element

-oOo-