Vikens Samfällighets Förening, Håtö

På gång

Vårstädning 2024

240413 Vårstädning – 2024 Ett 20-tal tappra medlemmar var redo att ta sig an vårens städområden. Efter den kraftiga vinden i veckan, så blev det lite mer jobb än som var planerat då bl a en stor tall på hamnplanen…

Vårens Städdag 13 april 2024

Årets vårstädning lördag den 13/4 Vi startar upp kl. 10.00 och bör avsätta ca 2-3 timmar för ändamålet. Allmän städning inom Vikens område Förslag emotses till mperjons@gmail.com  senast fredag 5 april Vi ses på hamnplan kl.10.00. Hör av till Mats om…

Årets stämma hade få deltagare

2022-06-19 Ordförande Håkan Ebersjö öppnade mötet och valdes även att leda det med Göran Fagerström som sekreterare. Stämman godkände dagordningen, fastställde röstlängd och ansåg att mötet blivit utlyst på vederbörligt sätt. Deltagandet var 14 fastigheter vilket är lägre än vanligt…

Snabb stämma med corona-avstånd

2021-06-20 Snabb stämma med corona-avstånd Föredömliga avstånd på årets stämma  Stämman hölls som brukligt vid boulebanan inom hamnområdet. 19 deltagare varav en fullmakt hade samlats i det strålande sommarvädret. Stämman var väl förberedd liksom de närvarande så det hela var…

Ajournerad stämma

2020-05-20 Årets stämma ajournerad Vid stämman påpekade Sven-Ove Löfgren att räkenskaperna inte stämde. Detta gjorde att de flesta punkterna inte kunde leda till beslut. Dock beslutades på framställning från styrelsen Att stadgeändring som innebar att motioner skall vara inne senast…