Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Ajournerad stämma

2020-05-20

Årets stämma ajournerad


Vid stämman påpekade Sven-Ove Löfgren att räkenskaperna inte stämde. Detta gjorde att de flesta punkterna inte kunde leda till beslut.

Dock beslutades på framställning från styrelsen

  • Att stadgeändring som innebar att motioner skall vara inne senast 1 april för att kunna behandlas på stämman samma år
  • Dessutom beslutade stämman att upplåta mark för en gång- och cykelbana från Norra Torpsvägen till vägtrumman vid maren. En sträcka på 500 m med en bredd av 2 m
  • Arvoden till ledamöter behålls oförändrade medan däremot ersättningen för medlemsarbete höjdes 75 till 200 kr/tim.

Två ny ordinarie ledamöter valdes Elin Ekblom (kassör) och Göran Fagerström (sekreterare). Till valberedare utsågs Sven-Ove Löfgren (sk), Camilla Lögdström samt Toon Vanhoenacker.

Bild: Camilla och Göran

Avslutningsvis bestämdes ny tidpunkt för stämmans återupptagande till den söndagen den 28 juni kl 10. Samtliga beslut måste dock fastställas på den framskjutna stämman.
19 medlemmar deltog och stämman tog 18 min.

/KLm

-oOo-