Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Avbruten stämma slutade i dur

2020-06-28

Eftersom resultat- och balansräkningen inte kunde fastställas på stämman den 13 juni kallades till fortsatt stämma söndagen den 28.

Det hela berodde på en teknikalitet i räkenskaperna. Ett fel i balansräkningen hade uppstått eftersom föregående års resultat inte flyttats till fritt kapital, vilket nu alltså är åtgärdat. Detta har dock inte påverkat resultatet vilket är detsamma som i första utskicket. 

Övrig bokföring och verifikationer har upprättats på ett korrekt sätt hela räkenskapsåret. Som vår revisor Lotta Holgersson framhöll.

Därmed föll alltså styrelsens förvaltningsberättelse på plats samt fastställande av resultat och balansräkning, resultatdisposition och inte minst beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Det hela var snabbt avklarat varefter den nya styrelsen konstituerade sig.

KL-m

-oOo-