Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Städdagen

2018-10-13

Städdag med brittsommar!

 

Värmen från i somras dröjde sig fortfarande kvar vid vår städdag i lördags. Vid samlingen var det redan 15 grader varmt.

Mats Perjons gick igenom arbetsuppgifter och fördelade medlemmarna för de olika uppgifterna. Det blev städning på hamnplanen, korsningen Persängsvägen/Sixten Schewens väg, längs Rudvägen och Håtövägen samt lite på Norrängshöjden (som vanligt lite). Det innebar att arbetsuppgifter inte saknades! Insamlat ris mm gjorde att brasan på hamnplan, som Ewa skötte om, möjligen fick till följd att klimatuppvärmningen påskyndades.

Mats informerade om att, för röjning av sly, efter den stora skogsgallringen i början av året, kommer vi att sätta av resurser vartannat år för att det inte återigen skall växa igen. Därmed håller vi ner beståndet av sly mer beständigt med de medel vi fått in genom virkesförsäljning. Pengar som vi alltså avser att använda för framtida skogsvård.

Endast 15 fastigheter var representerade. Sämre än på många år. Yvonne Göstasdotter representerade 25% av styrelsen. Resor, födelsedagsfirande och förkylning gjorde att 75% av styrelsen saknades på detta viktiga arrangemang. Man diskuterade därför hur man skulle få en bättre uppslutning i framtiden. Kanske en höjning av städpanten…

Yvonne, som är kassör, snålade inte med korv och förtäring.

Beröm fick vår hamnfogde Sven-Ove för renovering av landgången till vår brygga. Omfattande skador hade skett efter vinterns påverkan.

-oOo-