Vikens Samfällighets Förening, Håtö

Genombrott för fiskevården

2021-04-10

Vikens SF har blivit ombedda av ordf i Håtös Fiskevårdförening att på vår hemsida informera om vad som händer inom fiskevården i stort men även i vår region. Vi har valt att återge Dan Svenbergs anmodan i sin helhet eftersom det är en bra beskrivning som den är. Förutom att den ger en god inblick i vad som är på gång så visar den oss hur professionella man är i vår fiskevårdsförening. Vi i Vikens SF brukar bli uppdaterade på årstämman av vår representant i Fvf Kennet Öhlund om det ambitiösa arbete föreningen lägger ned. Uppmaningen i sista stycket kommer säker Kennet att se till så att det blir rätt hos oss i Vikens SF.

”Hej alla!

Precis i slutet av mars så tog HaV (havochvatten.se) det slutgiltiga beslutet efter ett antal olika remisser att bilda ett skyddsområde för lekfisk i våra vatten. Det kommer att komma upp skyltar på lämpliga ställen. I korthet så innebär det att allt fiske är förbjudet perioden 1 april-15 juni. Det ger också oss möjlighet att börja jobba med miljövård på riktigt. Det ligger i länsstyrelsen tankar att börja med ett projekt med större risvasar samt mer riktade odlingsåtgärder och lättare att få tillstånd för skyddsjakt, på både säl och skarv. Frågan har även börjat att diskuteras på riksdagsnivå kopplat till trålningsproblematiken. Vi i fiskevårdsföreningen har aktivt lobbat mot Norrtäljes lokalpolitiker och är indirekt en av anledningarna till att det äntligen har börjat tas på allvar. Vi hade häromveckan ett webbseminarium med många beslutsfattare inom förvaltningar, kommuner, föreningar angående fiske där H.C. Andersson på länsstyrelsen tog upp just vårt område som ett utmärkt exempel hur det kan arbetas lokalt med dessa frågor. Det var en trevlig notis.

 Vi kommer i närtid att starta med gäddodling på strategiska platser i området. Det kommer först vara ryssjor som fångar lekfisk som vi sen klämmer på rom. Den kommer sen att placeras i träboxar med granris där befruktad rom kommer att utvecklas till små gäddor. Hjälp oss informera era medlemmar om detta. Vi kommer att sätta upp skyltar om detta. I från varje träbox inom en 300 m radie kommer vi sen att söka skyddsjakt på skarv.  Så om ni får rapporter om jakt så vet ni vad den går ut på.

 Gös kommer sättas i som vanligt i höst, dock pga corona så sätter vi även en andra omgång nu till sommaren då det inte gick i höstas. Uppmana gärna medlemmar att rapportera gösfångster, då kan vi bli ännu bättre med våra isättningar.

 Öringen kommer 4 maj och där har vi ett större skyddsjaktområde 10 dagar innan och efter som även inkluderar Askenområdet, precis som vi gjorde förra året.

 Angående vassröjning så ber jag er att följa planen, (gäller Håtö, Håtöviken samt Viken) 10 m ifrån bryggor (gäddodlingsboxar) och badplatser, 10 m vid strömmande vatten samt kanaler tex mot Lermaren. På större ytor bör vassdungar sparas med 10 m mellanrum, de behövs som reproduktionsytor för smådjur och fisk. Jag har fått tips om att det finns en kranliknande ponton som röjer vattenväxter på vattenspegeln, under ytan. Det uppmanar vi i fiskevårdsföreningen er att titta över som möjlighet. Den gör skillnad på riktigt vad gäller vattenkvalitén, främst då syretillsättning och näringshalten i vattnet.

Dan Håtö fvf.”

-oOo-